kindef - lift və eskalator şirkətinin logosu
Montaj və layihələndirmə

avtomatik qapılar girişə nəzarət sistemləri

məhsullarımız

qaldırıcı qurğular

Lift, eskalator və digər növ qaldırıcı avadanlığı təhlükəsiz və rahat çalışması birbaşa olaraq quraşdırmanın düzgün yerinə yetirilməsindən asılıdır. Bundan əlavə, quraşdırılma zamanı yol verilən hətta ən xırda səhvlər belə mütləq gələcəkdə lift və ya digər avadanlığın servis xidməti zamanı problemlər yaradacaqdır. Buna görə də quraşdırma ilə müvafiq nəzarət orqanlarının icazəsinə malik olan ixtisaslaşdırılmış təşkilat məşğul olmalıdır.

Qaldırılma avadanlığının quraşdırılması ciddi şəkildə hələ avadanlığın istehsal edilməsinə qədər razılaşdırılmış çertyojlar əsasında aparılır. Yığılmanın ardıcıllığı avadanlığın növü və konstruksiya xüsusiyyətlərindən asılı olaraq fərqlənə bilər.

Liftin quraşdırılması

Şaxtanın ölçülərindən, çalayanı, qaldırılma və yuxarı mərtəbənin hündürlüyündən, eləcə də maşın otağının mövcud olub olmamasından asılı olaraq çertyoj yerinə yetirilir və liftin yükqaldırma qabiliyyəti və sürəti müəyyən edilir.

Çertyojlarda maşın otağı olmayan, 5 dayanacaqlı xəstəxana liftinin (MRL) çertyojları göstərilib. Liftin yükqaldırma qabiliyyəti olan 1000 kq, kabina döşəməsinin 1300*2000 sahəsindən irəli gələrək hesablanır. Qapılar teleskopikdir 900*2100.

Quraşdırmaya başlamazdan əvvəl lift şirkətinin əməkdaşı obyektin quraşdırılmaya hazırlıq dərəcəsinin müəyyən edilməsi üçün inşaata səfər edir. Sifarişi üçün yerinə yetirilməsi zəruri olan işlərin siyahısı:

 1. körpücük altlarının quraşdırılması
 2. şaxtanın işıqlandırılması
 3. şaxtanın ağardılması
 4. metal armaturların kənara çıxan ucluqlarınbın kəsilməsi
 5. qapı oyuqlarının hasarlanması
 6. qrunt və çirkab sularının düşməsinin istisna edilməsi üçün çalayanının hidroizolyasiyalı müdafiəsi
 7. dəstləyicilərin və alətlərin saxlanması üçün anbarın təqdim edilməsi
 8. avadanlığın quraşdırılma zonasına çatdırılması və qüllə kranın istifadəsi ilə əlaqədar olan məsələlərin həllində yardım.

Liftin quraşdırılma mərhələləri.

 1. Şaxtanın bütün hündürlüyü boyunca metal boruların quraşdırılması. .
  Onların köməkliyi ilə şaxta divarlarının şaquliyi müəyyən edilir. Meylənmə böyük olduqda şaxtanın tələb edilən parametrlərə çatdırılması məsələsi sifarişçi ilə həll edilir. Eləcə də borular üzrə yığılma çertyojlarına ciddi şəkildə müvafiq olmaqla kabina istiqamətləndirən və əksçəkinin, qapı oyuqlarının və qapının çərçivələndirilməsinin bərkidilmə kronşteynlərinin quraşdırılma koordinatları müəyyən edilir.
 2. kabin və əksyükün raylarının bərkidilmə kronşteynlərinin quraşdırılması.
 3. kabin və əksyük raylarının quraşdırılması
 4. əksyükün quraşdırılması, son mərtəbədə aparılır
 5. kabinin montajı, ən aşağı mərtəbədə aparılır
 6. монтаж шахтных дверей и обрамлений дверных проемов
 7. монтаж лебедки, производится в строгом соответствии с осями кабины и противовеса.
 8. Монтаж отводных блоков
 9. монтаж ограничителя скорости и буферов
 10. монтаж панели управления
 11. установка жесткой и балансирной подвесок
 12. прокладка тяговых тросов
 13. монтаж труб электроразводок
 14. прокладка и подсоединение электропроводки
 15. монтаж подвесного кабеля
 16. замер сопротивления изоляции
 17. опробование лифта
 18. регулировка оборудования
 19. наладочные работы
 20. обкатка и сдача лифта в эксплуатацию

  Цифрами на рисунке обозначены следующие элементы:
 1. Шкив ограничителя скорости
 2. Двери
 3. Каркас кабины
 4. Кронштейны стены
 5. Кронштейны направляющих кабины
 6. Направляющие кабины
 7. Стена лифтовой шахты
 8. Ограничитель скорости
 9. Рама лебедки
 10. Лебедка
 11. Шкив
 12. Канаты
 13. Направляющие противовеса
 14. Каркас противовеса
 15. Кронштейны направляющих противовеса
 16. Кронштейны стены противовеса
 17. Основа буфера противовеса
 18. Основа буфера кабины