Главная → Каталог → Перегрузочные тамбуры и рампы

Rampa körük sistemləri

Dokleveller - yükləmə rampası

Rampalar üç variantda olaraq anbarlarda yükləmə və ya boşaltma əməliyyatları zamanı forkliftin yük maşını gövdəsinə qədər daxil olması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Dokşelter hermetik diafraqma

Körük sistemləri - yükləmə və ya boşaltma əməliyyatları zamanı anbar divarı ilə avtomobilin gövdəsi arasındakı boşluğu hermetikləşdirir, anbardakı lazımlı temperaturu qoruyur.

Mobil rampalar

Mobil rampalar forkliftin yerdən avtomobil gövdəsinə çıxışını təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Mobil rampalar məqsədinə görə bir neçə variantda olur.

Yükləmə və boşaltma tamburları

Tamburlar sahənin maksimal istifadəsi və temperatur rejiminin saxlanılması üçün , eləcə də parkın düzbucaq altında birbaşa mümkün olmadığı yerlərdə quraşdırılır.

Rampa altlığı

Səviyyə platformaları əsas binanın dizaynını dəyişmədən anbarda çuxurun icra edilməsinin mümkün olmadığı yerlərdə quraşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Yük platforması

Qaldırıcı masalar bir lift kimi əsasən obyektlərdə binanın müxtəlif mərtəbələrinə yüklərin aşağı və yuxarı təhlükəsiz şəkildə şaquli vəziyyətdə daşınması üçün istifadə olunur

Əlavə avadanlıqlar

Təkərlər üçün yönləndiricilər sürücünün səhvlərini istisna etmir, ona düzgün şəkildə park etməsinə kömək edir və yükləmə avadanlığını zədələnmədən qoruyur. Korroziyaya davamlıdır.

Tamponlar, yük maşınının gövdəsi ilə terminalın, binanın, platformanın və fasadın arasındakı təsir yükünü amortizasiya edir və zədələnmədən qoruyur.

Quraşdırılmış dönmə lampaları yükləmə və boşaltma əməliyyatları zamanı avtomobilin içərisində daha yüksək rahatlıq və təhlükəsizlik üçün işıqlandırmanı təmin edir.